OMÜ Rektörlük İdari Birimler Kalite Koordinatörlüğü Atakum, Samsun TÜRKİYE
tr

Paydaş Geri Bildirim Yönetimi Süreci Kapsamında İlgili Dokümanlarımız Yayınlanmıştır.

14.07.2018
1.088
Paydaş Geri Bildirim Yönetimi Süreci Kapsamında İlgili Dokümanlarımız Yayınlanmıştır.

POL0008-OMÜ Paydaş Geri Bildirim Politikası PP.5.3.PRS.0003 OMÜ Paydaş Geri Bildirim Yönetimi Prosedürü PP.5.2.PRS.0002 OMÜ Doküman Kontrolü ve Kayıt …

POL0008-OMÜ Paydaş Geri Bildirim Politikası
PP.5.3.PRS.0003 OMÜ Paydaş Geri Bildirim Yönetimi Prosedürü
PP.5.2.PRS.0002 OMÜ Doküman Kontrolü ve Kayıt Yönetimi Prosedürü
PP.5.2.PRS.0005 OMÜ Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Prosedürü
PP.5.2.PRS.0006 OMÜ Uygun Olmayan Ürün ve Hizmet Prosedürü
PP.5.2.PRS.0007 OMÜ İç Tetkik Prosedürü
PP.5.3.Paydaş İlişkileri Süreci
PP.5.3.FR.0001-Geri Bildirim Formu (Online)
PP.5.3.FR.0003-Geri Bildirim Kutusu Açma ve Teslim Tutanağı Formu (Kampüs İçi Birimler)
PP.5.3.FR.0008-Liderlik Davranış Değerlendirme Anketi
PP.5.3.FR.0009-Tedarikçi Memnuniyet Anketi
PP.5.3.FR.0010-Aile Temsilcisi Memnuniyet Anketi
PP.5.3.FR.0011-Veri Toplama ve Raporlama Takvimi
PP.5.3.FR.0012-Acil Servis Hasta Deneyimi Anket Formu (SUVAM)
PP.5.3.FR.0013-Ayaktan Hasta-Hasta Deneyimi Anket Formu (SUVAM)
PP.5.3.FR.0014-Çalışan Geri Bildirimi Anket Formu (SUVAM)
PP.5.3.FR.0016-Diyaliz Hizmetleri Hasta Deneyimi Anket Formu (SUVAM)
PP.5.3.FR.0017-Yatan Hasta-Hasta Deneyimi Anket Formu (SUVAM)
PP.5.3.FR.0020-Ders Değerlendirme Anketi
PP.5.3.FR.0021-İş Yeri Eğitimi Değerlendirme Anketi – İşveren
PP.5.3.FR.0022-İş Yeri Eğitimi Değerlendirme Anketi – Öğrenci
PP.5.3.FR.0023-İşveren Staj Değerlendirme Anketi
PP.5.3.FR.0024-Öğrenci Staj Değerlendirme Anketi
PP.5.3.FR.0025-Kurum Kültürü Anketi
PP.5.3.FR.0026-Kalite Kültürü Anketi
PP.5.3.FR.0027-Spor Tesisleri Kullanıcı Memnuniyet Anketi
PP.5.3.FR.0028-Geri Bildirim Formu (Geri Bildirim Kutusu)
PP.5.3.FR.0029-Paydaş İletişim Sorumlusu – KALEM Geri Bildirim Modülü Kayıt ve Takip Formu
PP.5.3.FR.0030-OMÜ-SEM Eğitim Programları Formu
PP.5.3.FR.0031-Geri Bildirim Kutusu Açma ve Teslim Tutanağı Formu (Kampüs Dışı Birimler)
Dokümanlar İçin Tıklayınız.