OMÜ Rektörlük İdari Birimler Kalite Koordinatörlüğü Atakum, Samsun TÜRKİYE
tr

Dış Kaynaklı Doküman Takip Listesi

09.02.2020
144
Dış Kaynaklı Doküman Takip Listesi

PP.5.2.LST.0002 Dış Kaynaklı Doküman Listesi KALEM – Dokümanlar başlığı altında yayımlanmıştır. Mevzuatın güncellik takibi günlük olarak ilgili personel tarafından, mevzuat dışındaki dokümanların güncellik takibi ise üç ayda bir ilgili birim tarafından yapılacaktır. Herhangi bir güncelleme/iptal durumu söz konusu olması halinde süreç sorumluları aracılığı ile kalite koordinatörlüğüne bilgi verilmesi gerekmektedir.