OMÜ Rektörlük İdari Birimler Kalite Koordinatörlüğü Atakum, Samsun TÜRKİYE
tr

Akredite Programlarımız
Anasayfa » Akredite Programlarımız

Fakülte / MerkezBölüm / ProgramAkreditasyon KuruluşuBaşlangıç –
Bitiş Tarihi
HaberPDF
Diş Hekimliği FakültesiDiş HekimliğiDiş Hekimliği Eğitimi Programları Akreditasyon Derneği (DEPAD)06.04.2022
- 06.04.2028
Haber Metni
Fen Fakültesi Matematik Bölümü /
Matematik
Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) 24.02.2019 - 30.09.2024 Haber Metni
Fen Fakültesi İstatistik Bölümü /
İstatistik
Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) 24.02.2019 - 30.09.2024 Haber Metni
Fen Fakültesi Fizik Bölümü /
Fizik
Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) 05.06.2022 - 05.06.2024 Haber Metni
Fen Fakültesi Kimya Bölümü /
Kimya
Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) 05.06.2022 - 05.06.2024 Haber Metni
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü /
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) 05.06.2022 - 05.06.2024 Haber Metni
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü /
Hemşirelik
Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) 04.04.2022 - 30.09.2025 Haber Metni
Tıp FakültesiCerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı /
Algoloji Bilim Dalı
Türk Algoloji Derneği Akreditasyon Kurulu28.06.2021 - Haber Metni
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü /
İç Hastalıkları Anabilim Dalı /
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu25.04.2022
-
25.04.2027
Haber Metni
Haber Metni
Tıp Fakültesi Tıp Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) 01.01.2012 - 01.01.2024 Haber Metni
Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) 13.10.2020 - 16.02.2025 Haber Metni
Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Çevre Ölçüm Analiz BirimiTürk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)25.04.2022 - 24.04.2026Haber Metni

Başvuru ve Değerlendirme Sürecinde Olanlar

Fakülte / MerkezBölüm / ProgramAkreditasyon Kuruluşu Başvuru Tarihi
Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü /
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı /
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Öğretmenlik Eğitim Programları
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
(EPDAD)
10.01.2023
Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü /
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı /
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Öğretmenlik Eğitim Programları
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
(EPDAD)
10.01.2023
Eğitim FakültesiYabancı Diller Eğitimi Bölümü /
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı /
İngilizce Öğretmenliği
Öğretmenlik Eğitim Programları
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
(EPDAD)
10.01.2023
Eğitim FakültesiEğitim Bilimleri Bölümü /
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı /
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Öğretmenlik Eğitim Programları
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
(EPDAD)
10.01.2023
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiArkeoloji Bölümü /
Arkeoloji
Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri
Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
(FEDEK)
12.03.2021
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiFelsefe Bölümü /
Felsefe
Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri
Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
(FEDEK)
12.03.2021
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiSanat Tarihi Bölümü /
Sanat Tarihi
Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri
Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
(FEDEK)
12.03.2021
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiSosyoloji Bölümü /
Sosyoloji
Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri
Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
(FEDEK)
12.03.2021
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü /
Türk Dili ve Edebiyatı
Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri
Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
(FEDEK)
12.03.2021
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiPsikoloji Bölümü /
Psikoloji
Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri
Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
(FEDEK)
04.03.2021
İlahiyat Fakültesiİlahiyatİlahiyat Akreditasyon Ajansı
(İAA)
05.03.2020
Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve Diyetetik Bölümü /
Beslenme ve Diyetetik
Sağlık Bilimleri Eğitim Programları
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
(SABAK)
15.02.2023
Tıp FakültesiTıp (İngilizce) Tıp Eğitimi Programlarını
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
(TEPDAD)
04.01.2019

Akreditasyon Süresi Tamamlananlar

Fakülte / MerkezBölüm / ProgramAkreditasyon KuruluşuBaşlangıç – Bitiş TarihiHaberPDF
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü /
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik Eğitim Programları
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)
01.05.2019
-
30.09.2022
Haber Metni
Mühendislik FakültesiHarita Mühendisliği Bölümü /
Harita Mühendisliği
Mühendislik Eğitim Programları
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)
01.05.2019
-
30.09.2022
Haber Metni
Turizm FakültesiTurizm İşletmeciliği Bölümü /
Turizm İşletmeciliği
Turizm Eğitimi
Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK)
13.03.2020
-
13.03.2022
Haber Metni
Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü /
Biyoloji
Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK)18.11.2021
-
30.09.2023
Haber Metni
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Coğrafya Bölümü /
Coğrafya
Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK)18.11.2021
-
30.09.2023
Haber Metni
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Tarih Bölümü /
Tarih
Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK)18.11.2021
-
30.09.2023
Haber Metni
Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği Bölümü /
Çevre Mühendisliği
Mühendislik Eğitim Programları
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)
01.05.2020
-
30.09.2023
Haber Metni
Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü /
Makine Mühendisliği
Mühendislik Eğitim Programları
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)
01.05.2020
-
30.09.2023
Haber Metni
Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü /
Metalurji ve Malzeme Bilimi Mühendisliği
Mühendislik Eğitim Programları
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)
01.05.2020
-
30.09.2023
Haber Metni