OMÜ Rektörlük İdari Birimler Kalite Koordinatörlüğü Atakum, Samsun TÜRKİYE
tr

Anketler
Anasayfa » Anketler

 

S.NO. Paydaş Görüşlerinin İzlenmesi Sıklığı Zaman Aralığı Anket Formu Raporlar
2018
Raporlar
2019
1 İş Dünyasının Mezunların Yeterliliğini Ölçme Anketi Yıl Boyunca
2 Dış Paydaş Memnuniyet Anketi Yıl Boyunca
3 Öğrenci Memnuniyet Anketi Yıl Boyunca
4 Satisfaction Survey of Students Yıl Boyunca
5 Öğrenci Staj Değerlendirme Anketi Yıl Boyunca
6 İşveren Staj Değerlendirme Anketi Yılda Bir Eylül
7 İşyeri Eğitimi Değerlendirme Anketi – Öğrenci Yıl Boyunca
8 İşyeri Eğitimi Değerlendirme Anketi – İşveren Yıl Boyunca
9 Tedarikçi Memnuniyeti Anketi Yıl Boyunca
10 Liderlik Davranış Değerlendirme Anketleri Yıl Boyunca
11 Aile Temsilcisi Memnuniyet Anketi Yıl Boyunca
12 Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anketi Yıl Boyunca
13 Ders Değerlendirme Anketleri Yılda İki Aralık ve Mayıs
14 Program Çıktıları Yeterliliği Anketi Yılda Bir Haziran
15 AKTS Yeterlilik Anketi Yılda İki Aralık ve Mayıs
16 Kurum Kültürü Anketi Yıl Boyunca
17 Kalite Kültürü Anketi Yıl Boyunca
18 Geri Bildirim Sürecinden Memnuniyet Anketi Yıl Boyunca