OMÜ Rektörlük İdari Birimler Kalite Koordinatörlüğü Atakum, Samsun TÜRKİYE
tr

Dış Değerlendirme

Anasayfa » Dış Değerlendirme

Kurumsal Dış Değerlendirme Programı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 2017 yılında Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci kapsamında Yükseköğretim Kalite Kurulu Dış Değerlendirme Takım Üyeleri tarafından 11 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen ön saha ziyareti sonrasında 4 gün süren “Saha Ziyaretini” 19-22 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

———————————————————————————————————————————————————————————-

Kurumsal Akreditasyon Programı

OMÜ, Türkiye’de yükseköğretim alanında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2020 yılında ilk kez  uygulanmaya başlanan ‘Kurumsal Akreditasyon Programı’ kapsamına dahil edilen 11 üniversiteden biri olmuştur. YÖKAK Kurumsal Akreditasyonun “1. Aşama: Uzaktan Ziyaret” ve “2. Aşama Uzaktan Saha Ziyareti” Kasım 2020 ‘ de gerçekleştirilmiş olup pandemi nedeniyle 3. aşama olan “Yüz Yüze Saha Ziyareti” online olarak 3-4 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşmiştir. YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında OMÜ 2 yıllık kurumsal akreditasyona hak kazanmış ve YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas tarafından 25 Ekim 2021’de ‘Kurumsal Akreditasyon Belgesi” OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’a takdim edilmiştir.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Dış Tetkik

Üniversitemiz 2018 yılında TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve 2020 yılında TS ISO 10002:2015 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Belgesini almaya hak kazanmıştır. Belge geçerlilik süresi boyunca her yıl TSE tarafından “TSE Dış Tetkik”i gerçekleştirilmiş ve tetkikte tespit edilen bulgular doğrultusunda üniversitemizde KYS’ye ilişkin iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.

2022 yılında “Belge Yenileme Tetkiki” ile TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Belgesi 2025 yılına kadar geçerliliğini devam ettirmeye hak kazanmıştır. Bu doğrultuda üniversitemiz her yıl TSE tarafından kalite yönetim sistemimize yönelik tetkik edilmeye devam edecektir.