OMÜ Rektörlük İdari Birimler Kalite Koordinatörlüğü Atakum, Samsun TÜRKİYE
tr

Dış Değerlendirme

Anasayfa » Dış Değerlendirme

  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci kapsamında Yükseköğretim Kalite Kurulu Dış Değerlendirme Takım Üyeleri; Prof. Dr. Sevim Rollas (Takım Başkanı/Marmara Üniversitesi emekli öğretim üyesi), Prof. Dr. Belma Akşit (Değerlendirici/Maltepe Üniversitesi), Prof. Dr. Haluk Özmen (Değerlendirici/Karadeniz Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Akile Reşide Gürsoy (Değerlendirici/Beykent Üniversitesi), Ümmühan Çelik (Değerlendirici/Kocaeli Üniversitesi), Doç. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu (Gözlemci/Uludağ Üniversitesi) tarafından 11 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen ön saha ziyareti sonrasında 4 gün süren “Saha Ziyaretini” 19-22 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirdi.
  • Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı Üyeleri Rektör Prof.Dr. Sait BİLGİÇ’i ziyaretlerinin ardından öncelikle OMÜ Kalite Komisyonu üyeleriyle bir araya gelerek Üniversitenin kalite süreciyle ilgili detaylı bilgi aldı. Toplantı sonrasında Takım Üyeleri OMÜ Senatosu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşerek değerlendirmelerde bulundu.
  • OMÜ’yü değerlendiren takım üyeleri 4 günlük ziyaret programında; Tıp, Mühendislik, Eğitim Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarı ve Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulunda saha ziyaretleri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Takım Üyeleri bunun yanı sıra daire başkanları, uygulama ve araştırma merkezi müdürleri, birim koordinatörleri, akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler ile dış paydaşlarla (Sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, kalkınma ajansları ve bölge sanayi kuruluşları) yüz yüze görüşmelerde bulundu.
  • Kurum kültürünü olgunlaştırıp hizmet ve yönetim kalitesi çıtasını daha üst seviyeye çıkarmak, tüm akademik ve idari personelin motivasyon ve öz güvenini arttırarak etkin çalışma atmosferi yaratmak amacıyla başlatılan kalite güvence sistemi çalışmaları kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesinin talebi ve başvurusu üzerine Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen dış değerlendirme süreci, gerçekleştirilen saha ziyaretleri ve görüşmelerin ardından çıkış toplantısı ve çıkış bildirimi ile sona erdi.
  • Çıkış toplantısında Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Takım üyeleri, 4 gün boyunca gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucunda OMÜ’nün güçlü yanları ile iyileştirmeye açık yanlarına ilişkin değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı. Saha ziyareti, çıkış toplantısı sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünün ardından sonlandırıldı.
  • OMÜ üst yönetiminin kendi talebi üzerine başlatılan Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci, takım üyeleri tarafından hazırlanacak olan “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nun Yükseköğretim Kalite Kuruluna iletilmesiyle tamamlanacaktır.
  • 2017 yılı Kurumsal Geri Bildirim Raporu