OMÜ Rektörlük İdari Birimler Kalite Koordinatörlüğü Atakum, Samsun TÜRKİYE
tr

Eğitim Öğretim Performans Değerlendirme

Anasayfa » Eğitim Öğretim Performans Değerlendirme

Eğitim Öğretim Performansı değerlendirmesinde OMÜ’ye özgü bir model olan “Eğitim Öğretim Performans Değerlendirme Prosedürü” ile eğitim faaliyetlerinin performansının takibi ve iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim Öğretim Performansını değerlendirmek üzere belirlenen ölçek ile “öğretim elemanı ders değerlendirme dosyası: %70”, “öğrenci görüşleri: %20” ve “birim amiri değerlendirmesi: %10” olmak üzere üç ana bileşenden oluşmaktadır. 2023 yılında sistem geliştirme çalışmaları sonucunda ders öğrenim çıktılarının program yeterliliklerine ulaşma durumu da izlenebilmektedir. Uygulama sayesinde bölümlerin eğitim başarı performansı ile eğiticilerin performansını takip etme imkanı sunulmakta, böylece OMÜ’nün eğitim performansının izlenmesi sağlanmaktadır.

EOPD Otomasyonu: Prosedürde tanımlı tüm iş ve işlemlerin 2021 yılından itibaren “Eğitim Öğretim Performans Değerlendirme Otomasyon Sistemi” eopd.omu.edu.tr üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Sistem raporları değerlendirme sonuçları, iyileştirilecek alanlar belirlenmesine olanak sağlayarak bütünleşik eylem planına konsolide etme fırsatı sunmaktadır.

EOPD Otomasyon Sistemi ile;

  • Üst yöneticiye akademik birimlerin eğitim performansını izleme olanağı
  • Bölüm/Fakülte başarı sıralamasının takibi
  • Birim yöneticilerine komisyon oluşturma yetkisi
  • Bölüm/Dekanlık Eğitim Performansının raporlama imkanı
  • Otomasyon ile işlem kolaylığı
  • Diğer otomasyon sistemleri ile konuşabilme yetisi
  • Arşiv bilgilerini mevcut yıl işlemlerinde kullanılabilme olanağı sağlanmaktadır.
  • Ders öğrenim çıktılarının kazanım/yeterliliklere ulaşma düzeyini gösteren bir sistem tasarlanmıştır.

İlgili Dokümanlar