OMÜ Rektörlük İdari Birimler Kalite Koordinatörlüğü Atakum, Samsun TÜRKİYE
tr

Kalite Yönetim Sistemi Zamanlaması
Anasayfa » Kalite Yönetim Sistemi Zamanlaması

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ZAMANLAMASI

Sıra No
Faaliyet
Tarih
1

 

 

Stratejik Yönetim(KALEM STRATEJİK PLANLAMA MODÜLÜ)
Stratejik plan hazırlık çalışmaları
Stratejik amaçlara ulaşma durumu
Stratejik hedeflere ulaşma durumu
Performans göstergesi hedef girişleri
Performans göstergeleri hedeflerine ulaşma durumu
Stratejik plan süresi tamamlanmadan 1 yıl önce
Her yıl Ocak sonu ve 5. Yılın sonunda
Her yıl Ocak sonu ve 5. Yılın sonunda
2-18 Ocak
Her yıl Ocak sonu ve 5. Yılın sonunda
2

 

Süreç Yönetimi (KALEM SÜREÇ MODÜLÜ)
Süreç kartlarının gözden geçirilmesi
Süreç izleme kriterleri hedef girişi
Süreç izleme kriterleri veri girişi
Görev tanımları
Yılda en az 1 kez
Ocak
Mart-Haziran-Eylül-Aralık
Yıl boyunca
3

 

Politikaların gözden geçirilmesi

 

YGG’de değişiklik önerisi gelmemişse her stratejik plan döneminde
(5 yılda 1)
4
Standartların gözden geçirilmesi
Yılda 1
5

 

Kurum İç Değerlendirme
Kurum iç değerlendirme çalışma takviminin belirlenmesi
Kurum iç değerlendirme çalışmaları
Kurum iç değerlendirme raporunun tamamlanması ve duyurulması
Her yıl
Aralık
Aralık-Şubat
Şubat sonu
6
Kurum dış değerlendirme
5 yılda 1 (2022)
7

 

 

Yıllık Eylem Planı (KALEM EYLEM PLANI MODÜLÜ)
Stratejik plan eylem planının hazırlanması
İç kontrol eylem planının hazırlanması
Yıllık eylem planının hazırlanması
Yıllık eylem planının duyurulması
Yıllık eylem planı çerçevesinde düzeltici ve iyileştirici faaliyet açılması
Yıllık eylem planının izlenmesi ve değerlendirilmesi
Stratejik planın başladığı yılın Ocak ayı (5 yılda 1)
2 yılda 1, Ocak ayı
Ocak-Şubat
Şubat
Şubat-Aralık
Ocak
8

 

 

Risk Yönetimi (KALEM RİSK MODÜLÜ)
Risk yönetim sürecinin etkinliğinin değerlendirilmesi, iç denetim
OMÜ Risk ve Fırsat Yönetimi Prosedürünün gözden geçirilmesi
Risk önleyici uyarlamalar
Risk izleme ve kontrol
3 yılda 1
Yılda 1 (Aralık, YGG)
Anlık
6 ayda 1 (Ocak ve Haziran)
9

 

 

Geri Bildirim Yönetimi (KALEM GERİ BİLDİRİM MODÜLÜ)
Geri bildirimin alınması
KALEM üzerinden gelen bildirimler
Fiziki kaynaklardan gelen geri bildirimler
Elektronik kaynaklardan gelen bildirimler
Geri Bildirimlerin analizi ve düzeltme, düzeltici/iyileştirici faaliyetler
Yönetimin Geri Bildirim sürecini gözden geçirmesi
Paydaş bildirimleri ile ilgili verilerin paylaşılması
Yıl boyunca, anlık
15 günde 1
Her gün
Yıl boyunca, anlık
Aralık
Aralık
10

 

 

Doküman Yönetimi
Doküman gözden geçirme
Doküman oluşturma ve onay
Dış kaynaklı doküman güncellemesi
Doküman oluşturma
Elektronik kayıt ve doküman yedekleme
Yılda 1 kez, Aralık
Yıl boyunca
Yıl boyunca
Yıl boyunca
Üç ayda 1
11
DİF gerçekleşmelerinin değerlendirilmesi
Aralık
12
KALEM Kurumsal Değişkenlerin Güncellenmesi
Aralık
13

 

 

KALEM Kurumsal Değişken Veri Girişleri
I.Dönem kurumsal değişken veri girişleri
II.Dönem kurumsal değişken veri girişleri
III.Dönem kurumsal değişken veri girişleri
IV.Dönem kurumsal değişken veri girişleri
Mart
Haziran
Eylül
Aralık
14
Kurumsal değişkenlerin ve göstergelerin izlenmesi
Yıl boyunca, anlık
15

 

Yönetimin Gözden Geçirmesi
1.kademe yönetim gözden geçirme
2. kademe gözden geçirme
YGG raporunun birimlerle paylaşılması
Aralık
16

 

 

İç Tetkik
İç tetkik planının duyurulması
İç tetkikin gerçekleştirilmesi
İç tetkik raporlarının birimlere iletilmesi
İç tetkik çıktılarının değerlendirilmesi
Ocak ayı içerisinde

 

Aralık
17

 

 

 

Gözden Geçirme Mekanizmaları Takvimi (KALEM ANKET MODÜLÜ)
Liderlik davranışını değerlendirme
Paydaş memnuniyetlerinin değerlendirilmesi
Öğrenci profilinin belirlenmesi
Yeni öğrenci bilgilerinin toplanması
İş yeri eğitiminin değerlendirilmesi
Stajların değerlendirilmesi
Ders değerlendirmesi
Program çıktılarına ulaşma durumunun değerlendirilmesi
AKTS değerlendirmesi
Kurum kültürünün değerlendirilmesi
Geri bildirim sürecinin değerlendirilmesi
Ocak
Ocak
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Ocak ve Haziran
Temmuz
Ocak ve Temmuz
Ocak
Sürekli, anlık
18
Personel performans değerlendirmesi (Performans Yazılımı)
Yılda 1 kez, Aralık
19
Eğitim Öğretim Performansının değerlendirilmesi
Yılda 2 kez (her dönem)
20

 

 

Müfredat Güncelleme ve Program Açma
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü
Program açma (Ön lisans/lisans ve lisansüstü)
Eylül/ Mayıs ve Ekim
2 yılda 1, gerekli durumlarda her yıl nisan ayı
4 yılda 1, gerekli durumlarda her yıl nisan ayı
Nisan
21
Ders bilgi paketlerinin güncellenmesi (Bolonya güncellemesi)
Her dönem başı, Eylül ve Ocak
22
Önceki öğrenmenin tanınması (ders yeterlilik sınavı)
Yılda bir kez, Eylül
23
Araştırmaların topluma katkısının izlenmesi (TÖD modeli, bitiminden 3 yıl geçmiş projeler için)
Kasım-Aralık