OMÜ Rektörlük İdari Birimler Kalite Koordinatörlüğü Atakum, Samsun TÜRKİYE
tr

Stratejik Yönetim
Anasayfa » Stratejik Yönetim

       Ondokuz Mayıs Üniversitesi stratejik amaç ve hedeflerini, iç ve dış hususlar ile ilgili taraf ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak beş yılı kapsayan Stratejik Planında belirler. Planda hedeflere ilişkin gerekli stratejiler ve gerekli kaynaklar da tayin edilir. Stratejik plan web sayfası aracılığıyla tüm paydaşlara duyurulur.

Stratejik Planlarımız
2019-2023 Stratejik Plan
2014-2018 Stratejik Plan
2009-2013 Stratejik Plan