OMÜ Rektörlük İdari Birimler Kalite Koordinatörlüğü Atakum, Samsun TÜRKİYE
tr

DİF/Düzeltme

Anasayfa » DİF/Düzeltme

Üniversitemiz Düzeltici İyileştirici Faaliyetlerini (DİF) PP.5.2.PRS.0005 OMÜ Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Prosedürü kapsamında yürütmektedir.

Düzeltme, yapılan iş ve işlemler sırasında saptanmış uygunsuzluğun (hatalı işlemlerin) ve uygun olmayan ürünün/hizmetin en kısa sürede giderilmesinin kayıt altına alınmasıdır. Bu amaçla ÜNİKYS İyileştirme Modülünde yer alan “Düzeltmeler” sekmesinde ilgili düzeltme kayıt altına alınmakta ve anlık olarak takip edilmektedir. Ayrıca tüm birimler yıl sonunda gerçekleştirilen YGG KYS Performans Raporlarında yıl boyunca yapılan düzeltme kayıtları incelenmekte ve ihtiyaç halinde iyileştirmeler yapılmaktadır.

Düzeltici Faaliyet: Potansiyel ya da saptanmış bir uygunsuzluğun sebebinin veya istenmeyen diğer potansiyel durumların ortadan kaldırılması, önlenmesi için yapılan faaliyettir. Yani, mevzuat gereği yürütmekle yükümlü olunan işlemlerde yaşanan aksaklıkların giderilmesi amacıyla planlanan faaliyetlerdir.

İyileştirici Faaliyet: Kalite yönetim sistemi ile ürün ve hizmetleri sürekli iyileştirmek amacıyla yapılan faaliyettir.

DİF’ler ÜNİKYS (KALEM) yazılımında;

  • Süreç Kartları
  • Eylem Planı
  • Geri Bildirimler
  • Yönetim Görevi
  • Risk ve Fırsatlar menülerinden açılabilmektedir.
    Açılan DİF’lerin tamamlanma sürecine yönelik akış diyagramı aşağıda verilmiştir. DİF adımlarına ilişkin gerekli bilgi ve kanıtlar eklenerek DİF tamamlanmakta ve süreç yöneticisi tarafından DİF’in etkinlik durumu değerlendirilmektedir. Açılan DİF’lerin ilerleme/gerçekleşme durumları anlık olarak Raporlar sekmesinden takip edilmektedir. YGG döneminde yıl içinde açılan tüm düzeltici iyileştirici faaliyetler irdelenmekte ve değerlendirilmektedir.

ÜNİKYS Düzeltici İyileştirici Faaliyetlerin kullanımına ilişkin bilgilere Yazılı ve Görsel Notlar sekmesinden erişebilirsiniz.

ÜNİKYS İyileştirme Yönetimi / Düzeltici İyileştirici Faaliyetler için tıklayınız.
ÜNİKYS İyileştirme Yönetimi / Düzeltmeler için tıklayınız.

İlgili Dokümanlar: