OMÜ Rektörlük İdari Birimler Kalite Koordinatörlüğü Atakum, Samsun TÜRKİYE
tr

Doküman Yönetimi

Anasayfa » Doküman Yönetimi

OMÜ Doküman Yönetimi, üniversitenin akademik ve idari birimlerinde doküman birliği ve tutarlılığını sağlamakta, üniversitede stratejik ve operasyonel olarak bir iş yapmak için nelere ihtiyaç duyulduğunu planlamak için üretilmekte ve ihtiyaç hâlinde değişebilir niteliktedir. Üniversitemizde doküman yönetimine ait tüm iş ve işlemler PP.5.2.PRS.0002 OMÜ Doküman Kontrolü ve Kayıt Yönetimi Prosedürü doğrultusunda ÜNİKYS Doküman Yönetimi modülü üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Dokümanlar, kalite ve organizasyon el kitabı, üniversite iş ve işleyişi için üretilmiş proses planı (süreç kartları), politikaları, prosedürleri (yönerge/usul esas), genelgeleri, talimatları, iş akışlarını, formlar/anketler tablolar/çizelgeleri, görev tanımlarını, listeleri, raporları, rehber/kılavuzları ve dış mevzuatı kapsamaktadır.

2023 yılı itibariyle OMÜ Doküman Yönetimi; 89 adet Prosedür, 9 adet Politika, 87 adet Organizasyon Şeması, 8 adet Genelge, 46 adet Talimat, 421 adet İş Akışı, 871 adet Form (Anket, Tablo, Çizelge), 467 adet Görev Tanımı, 1 adet Plan, 5 adet Rapor ve 7 adet Rehber/Kılavuz Dokümanı yayınlamış olup, mevcut doküman sayılarına ait bilgiler her yıl aralık ayı sonu itibariyle yayınlanmaktadır.

ÜNİKYS Doküman Yönetimi kullanımına ilişkin bilgilere Yazılı ve Görsel Notlar sekmesinden erişebilirsiniz.

ÜNİKYS Doküman Yönetimi modülü için tıklayınız.

İlgili Dokümanlar:

Doküman Türleri: