OMÜ Rektörlük İdari Birimler Kalite Koordinatörlüğü Atakum, Samsun TÜRKİYE
tr

Risk ve Fırsat Yönetimi

Anasayfa » Risk ve Fırsat Yönetimi

Üniversitemizin karşılaşabileceği risklerin meydana gelme olasılıklarını ve meydana geldiğinde ortaya çıkartacağı olumsuz etkileri azaltmak ve oluşabilecek fırsatları değerlendirmek amacıyla oluşturulan Risk ve Fırsat Yönetimi yapısına ait tüm iş ve işlemler “PP.5.2.PRS.0003 OMÜ Risk ve Fırsat Yönetimi Prosedürü”ne uygun olarak ÜNİKYS Risk ve Fırsat Yönetimi modülü üzerinden yürütülmektedir. Bu doğrultuda, 2022 yılı itibari ile “Risk ve Fırsat Yönetimi Prosedürü” ve ÜNİKYS Risk ve Fırsat Yönetimi modülü güncellenmiştir. Prosedürde “L tipi Çarpım Matrisi” kullanılmış; düşük, orta ve yüksek risk puanları belirlenmiş ve orta/yüksek risk puanına sahip riskler için iyileştirici faaliyet planlanması zorunlu hale getirilmiştir. Stratejik plan riskleri kurumsal risk olarak belirlenmiş ve ÜNİKYS’de ilgili birimlere tanımlanmıştır. ÜNİKYS üzerinden risk seviyesini düşürmek için anlık DİF planlanmakla, gerçekleşen DİF doğrultusunda risk puanı düşürülmektedir. Ayrıca her yıl YGG dönemlerinde birimler risk ve fırsatlarını tekrar gözden geçirmekte ve gerekli hallerde yeni risk oluşturmakta veya risk seviyesini düşürmek için planlama yapılmaktadır.

ÜNİKYS Risk ve Fırsat Yönetimi kullanımına ilişkin bilgilere Yazılı ve Görsel Notlar sekmesinden erişebilirsiniz.

ÜNİKYS Risk ve Fırsat Yönetimi modülü için tıklayınız.

İlgili Dokümanlar: