OMÜ Rektörlük İdari Birimler Kalite Koordinatörlüğü Atakum, Samsun TÜRKİYE
tr

Eylem Planları

Anasayfa » Eylem Planları

OMÜ iyileştirme süreçlerini yıllık eylem planları ile yürütmektedir. Eylem planlarında eylemlerin uygulama adımları, başlangıç-bitiş tarihleri, eylem adımlarından sorumlu birimler, ilgili süreçler belirlenmekte olup Senato kararı ile onaylanmakta ve ÜNİKYS’de yayınlanmaktadır. Üniversitemizde iyileştirme ihtiyaçları kapsamında aşağıda belirtilen faaliyetlerin sonuçlarına göre herhangi bir veya birkaçından eylem planı hazırlanmaktadır.

  • Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Eylem Planı
  • Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Eylem Planı
  • Dış Değerlendirme Eylem Planı
  • Dış Tetkik Eylem Planı
  • Endeks Eylem Planı
  • Stratejik Plan (SP) Eylem Planı
  • İç Kontrol Eylem Planı
  • Revizyon Eylem Planı

ÜNİKYS Eylem Planı modülü üzerinden o yıl planlanan eylem planlarına “Yıllık Eylem Planı” adı altında bütünleşik olarak erişim sağlanmakta ve sorumlu birimler eylem uygulama adımlarına DİF planlamaktadır. Eylem Planı Raporu ile yıllık eylem planlarının ilerleme ve gerçekleşme durumu anlık takip edilebilmektedir.

ÜNİKYS üzerindeki aktif eylem planlarını görüntülemek için tıklayınız.

2023 Yılı Eylem Planları

2022 Yılı Eylem Planları

2021 Yılı Eylem Planları

2020 Yılı Eylem Planları

2019 Yılı Eylem Planları