OMÜ Rektörlük İdari Birimler Kalite Koordinatörlüğü Atakum, Samsun TÜRKİYE
tr

Hususlar ve Taraflar

Anasayfa » Hususlar ve Taraflar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili “tarafları ve bu tarafların ihtiyaç ve beklentileri” ile “İç-Dış Hususlar Tablosu”nu mevzuat hükümlerini de dikkate alarak paydaş analizi sonucunda 2019 yılında belirlemiş ve ilgili tablolarda yayınlamıştır. 

OMÜ; “İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentileri” ile “İç-Dış Hususlar”ın belirlenmesindeki bilgiyi, olumlu ve olumsuz etkenleri de içerecek şekilde her yıl YGG I. ve II. aşamasında KYS Performans Raporunda değerlendirir. Kalite Koordinatörlüğü, YGG I. Aşamada tüm birimlerden gelen değişiklik talepleri doğrultusunda “İlgili taraflar ile ihtiyaç ve beklentileri” ile “İç-Dış Hususlar Tablosu”nu düzenli olarak günceller ve II. aşamada yayınlar.  

İlgili Dokümanlar: