OMÜ Rektörlük İdari Birimler Kalite Koordinatörlüğü Atakum, Samsun TÜRKİYE
tr

Süreç İzleme

Anasayfa » Süreç İzleme

Üniversitemiz süreç yönetimini, 2019 yılından itibaren sahip olduğu TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kapsamında sürdürmektedir. 5 ana süreç altında 25 süreç tanımlanmış olup, her bir süreçte faaliyetler ve bu faaliyetlerin aşamaları belirlenmiştir. Bu süreçlere ait sorumlular, görevler/görev tanımları, iş akışları, organizasyon şemaları, ilgili doküman ve mevzuat, izleme kriterleri gibi hususlar süreç planları ile dinamik şekilde izlenmektedir. ÜNİKYS’de 2022 yılından itibaren süreç planları yapısı iyileştirilmiş olup, süreçten sorumlu birimin yanı sıra süreç faaliyetinin yürütüldüğü birimler de süreç planı yapısına tanımlanmıştır. Böylece bu birimlerin ilgili faaliyetin iyileştirilmesine yönelik düzeltici/iyileştirici faaliyet (DİF) planlamasına olanak sağlanmıştır. Ayrıca, birim ilgili süreç kartında sadece faaliyetlerini ve yukarıda belirtilen hususları değil, riskleri ve fırsatlarını da tek ekran üzerinden izleme yapabilir hale getirilmiştir.

Üniversitemizde süreç yönetimi kapsamında, “Doküman Yönetimi” (politika, prosedür, yönetmelik, yönerge, talimat, görev tanımları, iş akışları, formlar vb.) ve “Risk ve Fırsat Yönetimi” yürütülmektedir. ÜNİKYS’de Süreç yönetimi, doküman yönetimi ve risk tabanlı süreç yönetimine ait tanımlanmış olan tüm iş ve işlemler ilgili prosedürlerde (OMÜ Doküman Kontrolü ve Kayıt Yönetimi Prosedürü, OMÜ Risk ve Fırsat Yönetimi Prosedürü) belirlenmiş olup, ÜNİKYS ile sürdürülebilirliği sağlanmıştır. Süreç planlarında yer alan izleme kriterlerine ait veriler, hedeflere ulaşma durumları, DİF’lerin gerçekleşme düzeyleri, geri bildirimlerin değerlendirilmesi, süreç faaliyetlerine ait bilgiler, risk puanı durumları, faaliyete ilişkin dokümanlar vb. konular Yönetimin Gözden Geçirmesi döneminde KYS Raporlarında her birim tarafından incelenmekte, değerlendirilmekte ve ihtiyaç halinde güncellenmektedir.

ÜNİKYS Süreç Yönetimi modülü için tıklayınız.

İlgili Dokümanlar:

Süreç Planları:

1. Eğitim ve Öğretim Ana Süreci

 • PP.1.1. Eğitim ve Öğretim Planlama Süreci
 • PP.1.2. Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
 • PP.1.3. Öğrenci İşleri Süreci
 • PP.1.4. Uluslararası Değişim Programları ve İşbirliği Süreci

2. Araştırma, Geliştirme ve Bilgi Transferi Süreci

 • PP.2.1. Bilgi Üretimi Süreci
 • PP.2.2. Bilgi Transferi Süreci
 • PP.2.3. Proje Yönetimi Süreci

3. Döner Sermaye, Ürün ve Hizmeti Sunumu Ana Süreci

 • PP.3.1. Genel Sağlık Hizmeti Sunumu Süreci
 • PP.3.2. Diş Sağlığı Hizmeti Sunumu Süreci
 • PP.3.3. Hayvan Sağlığı Hizmet Sunumu
 • PP.3.4. Yaşam Boyu Eğitim Hizmetleri Sunumu Süreci
 • PP.3.5. Ürün Sunumu Süreci

4. İdari ve Destek Ana Süreci

 • PP.4.1. Satın Alma Süreci
 • PP.4.2. Mali İşler Süreci
 • PP.4.3. İnsan Kaynakları Süreci
 • PP.4.4. Bilişim Süreci
 • PP.4.5. Destek Hizmetleri Süreci
 • PP.4.6. Kütüphane Hizmetleri Süreci
 • PP.4.7. Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreci
 • PP.4.8. Yapım İşleri Süreci

5. Stratejik Yönetim Ana Süreci

 • PP.5.1. Kurumsal Yönetim Süreci
 • PP.5.2. Kalite Yönetimi Süreci
 • PP.5.3. Paydaş İlişkileri Süreci
 • PP.5.4. Hukuk Süreci
 • PP.5.5. İç Denetim Süreci