OMÜ Rektörlük İdari Birimler Kalite Koordinatörlüğü Atakum, Samsun TÜRKİYE
tr

Hakkımızda

Anasayfa » Hakkımızda

OMÜ, Yükseköğretimde kalite çalışmalarına 2006 yılında Akademik Değerlendirme Komisyonunu oluşturarak başlamış, 2009 yılında Kalite Geliştirme ve İzleme Birimini kurmuş ve kalite yolculuğunu her geçen yıl derinleştirerek yürütmüştür.   

2016 yılında “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi” yürürlüğe girmiş ve “OMÜ Kalite Komisyonu” oluşturulmuştur.

2017 yılında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Kalite Şube Müdürlüğüne bağlı olarak kalite çalışmaları yürütülmüştür.  OMÜ, başvurusu üzerine aynı yıl Yükseköğretim Kalite Kurulu dış değerlendirme programına dahil olmuş ve programa alınmıştır (09 Ekim 2017: Ön saha ziyareti, 19-22 Kasım 2017: Saha ziyareti).

2018 yılında Üniversitemiz eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, birimlerde üretilen ve yönetim karar aşamasında ihtiyaç duyulan verilerin toplanması, analiz edilmesi ve raporlandırılması, kalite güvence sistemi hakkında farkındalığın artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Rektörlük bünyesinde “Kalite Koordinatörlüğü” kurulmuştur. Kalite Koordinatörlüğü, Rektör Yardımcılığı düzeyinde temsil edilmekte olup çalışmalarını doğrudan üst yönetimin sahipliği ve liderliğinde yürütmektedir.

2019 yılında hazırlık süreci tamamlanmış,  OMÜ Kalite Güvence Sistemi yazılımı olan “KALEM” geliştirilmiş, bütüncül ve süründürülebilir bir model olan “OMÜ Kalite Güvence Sistemi” ilan edilerek tüm birimlerde uygulanmaya başlanmıştır.

Kalite Koordinatörlüğü çalışmaları sonucunda Üniversitemiz, 2019 yılında TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi Belgesini, 2020 yılında ise TS ISO 10002:2015 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazanmıştır.

2021 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Akreditasyon Programına kendi talebi üzerine başvuruda bulunmuş ve YÖKAK tarafından 2 yıl koşullu akredite edilmiştir.

2022 yılında KALEM Ticarileştirme çalışmaları kapsamında yazılımda iyileştirmeler yapılarak güncellenmiş ve “KALEM” ismi “ÜNİKYS” olarak değiştirilmiştir. 2022 yılında TSE tarafından TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi Belgesi ve TS ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi için Belge Yenileme Tetkikini başarı ile tamamlamış ve belgelerini yenilemiştir.

2023 yılında YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı Ara Değerlendirmesi gerçekleştirilecek olup Kalite Koordinatörlüğü çalışmalarını aktif olarak sürdürmektedir.