OMÜ Rektörlük İdari Birimler Kalite Koordinatörlüğü Atakum, Samsun TÜRKİYE
tr

Geri Bildirim Yönetimi

Anasayfa » Geri Bildirim Yönetimi


ÜNİKYS Geri Bildirim Modülü’nden Geri Bildirimde Bulunmak İçin Tıklayınız.

Geri Bildirim Mekanizması: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Paydaş geri bildirimleri PP.5.3.PRS.0001 OMÜ Paydaş Geri Bildirim Prosedürü doğrultusunda fiziksel veya elektronik ortamlarda alınmaktadır. Geri bildirim kutuları, yüz yüze görüşmeler, toplantı tutanakları, yüz yüze yapılan anketler, telefon bildirim kayıtları vb. gibi iletişim kanalları OMÜ’nün fiziksel geri bildirim mekanizmalarını oluşturmaktadır. Elektronik posta, sosyal medya hesapları, mobil kurum uygulaması, mesajlaşma yazılımları gibi dijital platformlar ve çevrimiçi anketler ise OMÜ’nün elektronik ortamdaki geri bildirim mekanizmalarıdır. Bütün geri bildirim mekanizmalarının toplandığı ÜNİKYS (KALEM) Geri Bildirim Modülü, OMÜ’nün temel geri bildirim mekanizmasıdır. Paydaş geri bildirim sürecinin elektronik ortamda sürdürülmesini sağlayan sistemdir. ÜNİKYS Geri Bildirim Modülü, şikâyet, öneri/istek ve memnuniyetlerin kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, araştırılması ve sonlandırılması aşamalarındaki tüm işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

ÜNİKYS Geri Bildirim Modülü: Geri bildirimlerin elektronik ortamda alınmasını sağlamak amacıyla OMÜ tarafından geliştirilmiş modüldür. ÜNİKYS Geri Bildirim Modülüne kolay ulaşabilmesini sağlamak üzere OMÜ’nün bütün birimlerinin web sayfasında modüle giriş butonu bulunur. Geri bildirim modülünden açılan “PP.5.3.FR.0001-Geri Bildirim Formu (Online)”ndaki alanların paydaşlar tarafından doğru olarak doldurulması beklenir. Geri bildirimin alınması işlemi “Oluştur” butonuna basıldığında ekranda beliren “Geri bildirim başarıyla oluşturuldu” bilgilendirme mesajı ile sonlanır.

OMÜ Geri Bildirim kutularının miktarı ve bulunduğu fiziki alanlar için tıklayınız.

ÜNİKYS Geri Bildirim Modülü kullanımına ilişkin bilgilere Yazılı ve Görsel Notlar sekmesinden erişebilirsiniz.

ÜNİKYS Geri Bildirim Yönetimi modülü için tıklayınız.

İlgili Dokümanlar: