OMÜ Rektörlük İdari Birimler Kalite Koordinatörlüğü Atakum, Samsun TÜRKİYE
tr

Eğitim Revizyonu Kılavuzu yayınlandı

25.06.2021
1.584
Eğitim Revizyonu Kılavuzu yayınlandı

Üniversitemizde eğitimde sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde program tasarımından mezunların istihdamına kadar her konuda eğitim-öğretim faaliyetlerinin, önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde gerçekleştirilecek çalışmaların mahiyeti, program ve ders öğrenme çıktıları ile bu çıktıların ilişkilendirilmesi, eğitimde revizyon eylem planı kontrol listesini içeren OMÜ Eğitimde Revizyon Kılavuzu (17.06.2021 tarih ve 2021/145 sayılı Senato kararı) yayınlanmıştır.