OMÜ Rektörlük İdari Birimler Kalite Koordinatörlüğü Atakum, Samsun TÜRKİYE
tr

Akreditasyon Mentor Uygulama Programı İlk Toplantısı Yapıldı

28.03.2022
980
Akreditasyon Mentor Uygulama Programı İlk Toplantısı Yapıldı

Üniversitemiz 2022 KAP Eylem Planı’nda yer alan “KAP EP.2.3 Program akreditasyonunun yeterince yaygınlaşmaması ve bu konudaki strateji ve teşviklerin iyileştirmeye açık olması” eylem adımı gereğince önlisans, lisans ve lisansüstü programlarının akreditasyon alt yapılarını güçlendirmek, akreditasyon kriterlerine uyumlu hale getirmek akreditasyon sürecini daha etkili yürütebilmek ve bu süreçte rehberlik etmek amacıyla “Akreditasyon Mentor Uygulama Programı” uygulamaya başlanmıştır.
Akreditasyon işlemlerinin tarafların gönüllülüğü ve kolektif çabası ile ortaya konması gerektiğinden sürecin sahiplenilerek belirli bir takvim doğrultusunda adımlar atılarak somut çıktılar elde edilmesi hedeflenmektedir.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi YAZICI başkanlığında 16.03.2022 çarşamba günü gerçekleştirilen toplantıda programın amacı ve işleyişi ile ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur.