OMÜ Rektörlük İdari Birimler Kalite Koordinatörlüğü Atakum, Samsun TÜRKİYE
tr

Konu Başlıklarına Göre Raporlar
Anasayfa » Konu Başlıklarına Göre Raporlar

YÖKAK Kurumsal Göstergeleri“, “YÖKİZK Kurumsal Göstergeleri“, “Stratejik Plan Performans Göstergeleri“, “İdare Performans Programı Performans Göstergeleri” ve “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” raporlarındaki konu başlıklarına göre gruplandırılmış kurumsal gösterge raporları:

Gösterge 2018 2019 2020 2021 2022
1- Kuruma Ait Bilgiler
1- Fakülte Sayısı (YÖKSİS) 18 18 18 18 20
2- Enstitü Sayısı (YÖKSİS) 5 2 2 2 2
3- Yüksekokul Sayısı (YÖKSİS) 2 2 2 2 2
4- Meslek Yüksekokulu Sayısı (YÖKSİS) 12 12 12 12 12
5- Araştırma Uygulama Merkezleri Sayısı (YÖKSİS) 22 24 23 27 27
6- Önlisans Program Sayısı (YÖKSİS) 91 90 88 86 85
7- Lisans Program Sayısı (YÖKSİS) 86 89 90 94 100
8- Yüksek Lisans Program Sayısı (YÖKSİS) 155 151 145 156 155
9- Doktora Program Sayısı (YÖKSİS) 87 93 94 97 98
10- Sanatta Yeterlilik Program Sayısı (YÖKSİS) 2 2 2 2
11- Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı (m2) (Üniversite) 9.481.710,15 8.805.205,06 98.366.782 102.671,68 102.671,68
12- Önlisans Programlarındaki Öğrenci Sayısı 16.268 13.702 12.891 12.891 12.952
13- Lisans Programlarındaki öğrenci sayısı (YÖKSİS) 30.165 31.657 31.434 32.295 31.252
14- Açıköğretim Programlarınıza Kayıtlı Ön Lisans Öğrenci Sayısı (YÖKSİS)
15- Açıköğretim Programlarınıza Kayıtlı Lisans Öğrenci Sayısı (YÖKSİS)
16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı (Üniversite) 5.168 5.335 5.027 5.186 4.976
17- Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı (YÖKSİS) 5.985 4.521 3.260 3.463 3.413
18- Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı (YÖKSİS) 778 831 711 733 1.072
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 6.763 5.352 3.971 4.196 4.485
20- Doktora Öğrenci Sayısı (YÖKSİS) 1.275 1.343 1.371 1.316 1.365
21- Toplam Öğrenci Sayısı 54.471 52.054 49.667 50.698 50.054
22- Önlisans Mezun Sayısı (YÖKSİS) 3.343 3.224 3.257 3.211 3061
23- Lisans Mezun Sayısı (YÖKSİS) 5.312 5.073 4.965 5.851 5071
24- Açık Öğretim Ön Lisans Mezun Sayısı (YÖKSİS)
25- Açık Öğretim Lisans Mezun Sayısı (YÖKSİS)
26- Yüksek Lisans Mezun Sayısı (YÖKSİS) 839 1.124 856 1.117 874
27- Doktora Mezun Sayısı (YÖKSİS) 104 127 116 196 165
28- Toplam Mezun Sayısı (YÖKSİS) 9.524 9.479 9.581 9.148 7.164
29- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) (Üniversite) 4.895 5.803 11.023 4.050 4.366
30- Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Sayısı (Üniversite) 32 25 25 24 26
31- Öğretim Üyesi Sayısı (YÖKSİS) 1.034 1.042 1.126 1.172 1.196
32- Öğretim Elemanı Sayısı (YÖKSİS) 2.326 2.333 2.392 2.572 2.596
33- İdari Personel Sayısı (Üniversite) 1.672 1.605 1.559 3.954 3.965
34- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 182,49 175,72 1.940,25 2,05 2,05

YÖKAK Kurumsal Göstergeleri
Gösterge 2018 2019 2020 2021 2022
2- Kalite Güvence Sistemi
1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) (Üniversite) 83,02 73,38 71,83 65,35 75,49
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) (Üniversite) 74,48 73,27 43,75 72,11 69,86
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) (Üniversite) 100 58,16 29,29 54,91 52,04
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) (Üniversite) 61,25 81,27 53,4 75,99 60,2
5- SCIMAGO 711 720 759 770 680
6- Round University Ranking (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması 1.386 1.445 1.532 1.485 1.409
8- URAP Türkiye Sıralaması 27 28 31 28 26
9- Webometrics 1.734 1.424 1.438 1.617 1.439
10- Times Higher Education (THE) 1.001 1.001 1.001 1.201 1.501
11- QS
12- USNEWS 1.489 1.873
13- NTU
14- ARWU
15- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 46 35
16- Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma Amacıyla Kurumunuzca Düzenlenen Faaliyet (Toplantı, Çalıştay vb.) Sayısı (Üniversite) 5 4 4 9 3
17- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı (Üniversite) 8 4 2 2 3
18- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı (Üniversite) 3 3 1
19- Akademik personel memnuniyet oranı (% olarak) (Üniversite) 79 82 71,47 70,25 65,29
20- İdari personel memnuniyet oranı (% olarak) (Üniversite) 74 80 67 69,83
21- Öğrenci genel memnuniyet oranı (% olarak) (Üniversite) 74 79 59,78 62,75 59,12
22- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı (YÖKSİS) 198 219 198 76 95
23- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı (YÖKSİS) 61 65 96 10 38
24- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı (Üniversite) 5 19 11 4 62
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı (Üniversite) 16 23 6 45
6- Yönetim Sistemi
1- Merkezi Bütçe (Üniversite) 448.816.689,38 514.579.520,10 583.247.000 704.532.000 893.680.000
2- Öğrenci Gelirleri (Üniversite) 35.590.916,92 31.326.089,04 42.309.334,55 40.219.137,09 62.438.392,90
3- Araştırma Gelirleri (Üniversite) 18.493.146,81 22.363.878,70 29.543.077,61 55.283.089,06 93.686.120,35
4- Topluma Hizmet Gelirleri (Üniversite) 351.786.989,21 416.578.652,13 460.511.321,67 765.511.633,70 969.446.103,90
5- Bağışlar (Üniversite) 159.731 5.115,60 1.321.411,35
6- Personel Giderleri (Üniversite) 374.532.891,75 451.863.456,85 509.553.929 621.676.657,60 1.086.533.583,33
7- Eğitim Giderleri (Üniversite) 21.198.298,61 23.480.110,17 19.588.981,81 27.740.122,71 47.819.848,03
8- Araştırma Giderleri (Üniversite) 17.273.967,10 22.481.822,87 24.463.051,36 30.338.049,46 42.712.154,92
9- Topluma Hizmet Giderleri (Üniversite) 7.492.525,80 458.923.329,29 525.840.542,77 675.319.996,10 1.236.048.686,71
10- Yönetim Giderleri (Üniversite) 48.464.725,87 46.455.428,50 47.588.744 67.863.636,71 168.115.146
11- Yatırım Giderleri (Üniversite) 29.832.892,17 51.564.181,66 32.576.367,15 64.869.333,33 102.260.830,80

 

YÖKİZK Kurumsal Göstergeleri
C. Uluslarararasılaşma 2018 2019 2020 2021 2022
C.1.1 İstihdam edilen yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı 8 4 6 *
C.1.2 İstihdam edilen yabancı uyruklu doktoralı öğretim görevlisi ve araştırmacı sayısı 9 8 2 1 7
C.2 Üniversitedeki yabancı uyruklu öğrenci sayısı 3162 5176 4635 4653 4722
C.3.1 Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısı 19 19 47
C.3.2 Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğretim elemanı sayısı 17 23 1
C.4.1 Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğrenci sayısı 199 199 120 31 44
C.4.2 Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğrenci sayısı 135 96 188 118 110
C.5 Üniversite öğretim elemanlarının aldığı uluslararası fonlara dayalı proje sayısı 31 24 11 12 23
C.6 Yurt dışındaki üniversiteler veya kurum ve kuruluşlar ile ortak yürütülen proje sayısı 21 11 16 23
* YÖK İzleme Kriterleri 2022 raporunda bazı göstergeler kaldırılmıştır.

 

Stratejik Plan Performans Göstergeleri – İdare Faaliyet Raporu
A4 PAYDAŞ İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK VE NİTELİĞİNİ ARTIRMAK 2019 2020 2021 2022
H4.1 İç paydaşların etkileşimini artırmak (0,30)
4.1.1 (Sonuçlandırılan öğrenci başvuru sayısı / Toplam öğrenci başvuru sayısı) x 100 91 95 100 100
4.1.2 (Sonuçlandırılan idari personel başvuru sayısı / Toplam idari personel başvuru sayısı) x 100 92 92 100 100
4.1.3 (Sonuçlandırılan akademik personel başvuru sayısı / Toplam akademik personel başvuru sayısı) x 100 91 40 100 100
4.1.4 İdari personel memnuniyet oranı 79 79,44 19,2 74,81
4.1.5 Akademik personel memnuniyet oranı 81,75 81,75 20,08 78,03
H4.2 Dış paydaşların etkileşimini artırmak (0,70)
4.2.1 Dış paydaşlar ile stratejik yönelim hakkında Kalite Komisyonu tarafından düzenlenen etkinlik sayısı 0 1 0 0
4.2.2 Özel Sektör ve kamu işbirliği ile yapılan ar-ge çalışması sayısı 2 2 196 233
4.2.3 Özel sektörün ar-ge için üniversiteye aktardığı kaynak (milyon TL) 0,01 0,11 0,2 0,22
4.2.4 Üniversite-Özel Sektör İşbirliği ile üretilmiş patent/ticari ürün sayısı 1 3 1
4.2.5 İşyeri eğitimi ve staj yapılan firma/kuruluş sayısı 2.043 454 1876 912
A5 ULUSLARARASILAŞMAYI GELİŞTİRMEK
H5.1 Eğitim-öğretimde uluslararasılaşmayı artırmak (0,70)
5.1.1 (Yabancı dilde açılan program sayısı/toplam program sayısı) x 100 2,1 1 3 4,31
5.1.2 Yurtdışı üniversitelerle imzalanan protokol sayısı 38 61 746
5.1.3 Uluslararası değişim programları kapsamında öğrenci hareketliliği sayısı 233 45 77 125
5.1.4 Yabancı uyruklu öğrenci sayısı/Toplam öğrenci sayısı 0,1 0,097 0,1 0,1
5.1.5 Uluslararası ortak lisansüstü program sayısı 5 3 2
H5.2 Araştırma faaliyetlerinde uluslararasılaşmayı artırmak (0,30)
5.2.1 BAP’tan yurt dışı desteği sağlanan araştırmacı sayısı 20 1 1 2
5.2.2 (Uluslararası proje ortaklığı ile desteklenen proje sayısı/desteklenen toplam proje sayısı) x100 1,7 2 2 2,14
5.2.3 Uluslararası dış kaynaklarca desteklenen proje bütçesi /toplam AR-GE bütçesi 0,03 0,09 0,06 0,19
5.2.4 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı/toplam öğretim üyesi sayısı 0,02 0,01 0,01 0,02

YÖKAK Kurumsal Göstergeleri
Gösterge 2018 2019 2020 2021 2022
3- Eğitim ve Öğretim
1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı’na Oranı (Üniversite) 0,83 0,8 0,63 92 0,88
2- Öğrencilerin Kayıtlı Oldukları Programdan Memnuniyet Oranı (% Olarak) (Üniversite) 76 80,15 61,32 59,04
3- Çift ana dal yapan lisans öğrenci sayısı 76 183 338 406 306
4- Yan dal yapan lisans öğrenci sayısı 51 40 109 132 100
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0 0,01 0,01 0,01 0.01
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı 0 0 0 0 0.003
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı (YÖKSİS) 23 20 10 20 22
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı (YÖKSİS) 9 5 2 6 6
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı (YÖKSİS) 15 11 12 12 12
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı (Üniversite) 349 390 119 38 55
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (Üniversite) 24,72 25,82 9,38 10,43 10,23
12- Kurum Kütüphanesinde Mevcut (Basılı) Kaynak Sayısı (Üniversite) 192.527 180.202 163.870 168.167 283.901
13- E-Kaynak Sayısı (Üniversite) 3.035.944 3.257.250 4.634.000 5.212.000 5.640.013
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı 2 4 8 11 15
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) (Üniversite) 5
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı (Üniversite) 4 13 9 2 1
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) (Üniversite) 83,75 83,43 82,91 69,71
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı 0,26 0,27 0,28 0,26 0,41
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı 0,17 0,2 0,17 0,21
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı (Üniversite) 2.192 4.233 12.924 14.729 17.031
22- (Kurum Kütüphanesinde Mevcut (Basılı) Kaynak Sayısı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) 3,71 3,6 3,23 3,36 5,672
23- (E-Kaynak) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 58,43 65 91,4 104,13 112.679
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 16,45 15,76 15,81 14,18 14,292
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 37 35,29 33,58 31,13 31.022
26- Önlisans Programların Öğrenci Sayısı/Öğretim Elemanı Sayısı 5,89 5,72 5,39 5,04 4,989
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 23,42 22,31 20,76 19,71 19,28
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,1 0,11 0,1 0,1 0,1
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,03 0,03 0,03 0,08 0,08
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,72 0,69 0,65 1,54

 

YÖKİZK Kurumsal Göstergeleri
A. Eğitim Öğretim 2018 2019 2020 2021 2022 
A.1 Mezun olan doktora öğrenci sayısı 100 130 119 201 163
A.2.1 Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) ilk %5’lik dilime giren program sayısı 5 9 7 8
A.2.2 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarında (ALES) ilk %5’lik dilime giren program sayısı 7 5 7 7
A.3 Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı 15 35 3 5 7
A.4.1 Öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk projelerinin sayısı 37 49 19 152
A.4.2 Öğrencilerin yaptığı endüstriyel projelerin sayısı 13 3 15 25
A.5 Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı 864 882 281 79
A.6 Programların genel doluluk oranı 94,50% 97,70% 95% 90% 99,6%
A.7 Erişilebilen ders bilgi paketi oranı 96% 96% 67,50% 63,30% 88%
A.8 Mezun takip sistemi içerisindeki mezunların oranı 41% 73% 53,10% 49,90% 80,31%
A.9 Öğrencilerin kayıtlı oldukları program dışındaki diğer programlardan alabildikleri ders oranı 1% 7% 5,30% 5,30% 10,95%
A.10 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı 2 4 8 11 13
A.11.1 Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı 2,48 2,9 3,11 3,29 5,39
A.11.2 Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen e-yayın sayısı 4,04 5,68 3,63 6,41 *
* YÖK İzleme Kriterleri 2022 raporunda bazı göstergeler kaldırılmıştır.
İdare Performans Programı Performans Göstergeleri *
YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİ 2018 2019 2020 2021 2022
1- Doktora eğitimini tamamlayanların sayısı 122 0 117 199
2- Eğitim bilimleri kontenjan doluluk oranı 95 0 0,99 0,96
3- Eğitimin program süresinde bitirilme oranı 51 0 0,61 0,44
4- Fen bilimleri kontenjan doluluk oranı 93 0 0,97 0,83
5- Kütüphanede bulunan basılı ve elektronik kaynak sayısı 5.593.358 0 4.797.870 5.380.167
6- Kütüphanede bulunan öğrenci başına düşen basılı ve elektronik kaynak sayısı 104,17 0 92,33 104,32
7- Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı 42.334 0 16.123 18.152
8- Lisansüstü öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı 15,66 0 0,11 0,1
9- Öğrenci başına düşen eğitim alanı 1,54 0 1,82 1,84
10- Öğrenci başına düşen kapalı alan 12,68 0 12,87 12,97
11- Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrencilerin oranı 0,01 0 0 0,002
12- Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 23 0 44,49 44,27
13- Sağlık bilimleri kontenjan doluluk oranı 99 0 1 0,98
14- Sosyal bilimler kontenjan doluluk oranı 92 0 0,98 0,93
15- Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı 864 0 1.241 281
16- Uluslararası kuruluşlarla ortak uygulanan eğitim programı sayısı 0 0 3 1
17- Yabancı dilde eğitim veren program sayısı 5 0 8 14
18- Yabancı uyruklu akademisyen sayısı 32 0 25 35
19- Yabancı uyruklu öğrenci sayısı 3.443 0 5.027 4.982
20- Yan dal ve çift ana dal programından mezun olanların toplam mezun sayısına oranı 0,83 0 0,01 0,01
* İdare Performans Programı Performans Göstergelerine ait gerçekleşen değerler 2 yıl sonra yayınlanan raporlarda yer almaktadır.

 

Stratejik Plan Performans Göstergeleri – İdare Faaliyet Raporu
A1 EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANINI GÜÇLENDİRMEK 2019 2020 2021 2022
H1.1 Eğitim-öğretim materyallerinin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi (0,40)
1.1.1 Dijital ortamda dokümanı bulunan ders sayısı 4.547 16.287 6.709 5056
1.1.2 OMÜ adresli temel ders kitabı sayısı 29 29 73 100
1.1.3 Görme engellilere yönelik materyal sayısı 588 680 803 940
1.1.4 OMÜ adresli yabancı dilde materyal sayısı 173 224 5 1471
1.1.5 Üye olunan çevrimiçi veri tabanı sayısı 28 28 32 28
H1.2 Eğitim-öğretim hizmetlerinde niteliği artırmak (0,60)
1.2.1 (İşyeri eğitimi uygulayan program sayısı / toplam program sayısı) x 100 7,9 10 52 18
1.2.2 (Öncelikli alanlardaki program sayısı/toplam program sayısı) x 100 17,32 20 6 35
1.2.3 (Akredite olan program sayısı/toplam program sayısı) x 100 1,05 2 0,03 2
1.2.4 Eğiticilerin eğitiminden yararlanmış öğretim elemanı sayısı /toplam öğretim elemanı sayısı 0,35 0,12 0,08 0,41
1.2.5 Sanayiden derse giren usta öğretici/uzman sayısı 15 22 5 10

YÖKAK Kurumsal Göstergeleri
Gösterge 2018 2019 2020 2021 2022
4- Araştırma ve Geliştirme
1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı (WOS) 558 601 813 901 874
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,54 0,58 0,72 0,77 0,73
3- Atıf Sayısı (WOS) 1.434 3.801 3.684 4.568 3.514
4- Atıf Puanı (WOS) 1,39 3,65 3,27 3,9 2,94
5- Q1 Yayın Sayısı 80 98 152 182 210
6- Q1 Yayın Oranı (WOS) 14,65 16,93 19,02 20,31 22,68
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı (Scopus) 804 795 976 1.129 1.285
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,78 0,76 0,87 0,96 1,07
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi (Scopus) 0,62 0,8 1,1 1,03 1,01
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı (Scopus) 142 170 210 228 339
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı (Scopus) 17,7 21,4 21,5 20,2 26,4
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı (Scopus) 6 7 10 10 8
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı (Scopus) 0,7 0,9 1 0,9 0,6
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı (Scopus) 33 49 72 112 135
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı (Scopus) 4,1 6,2 7,4 9,9 10,5
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı (Scopus) 53 68 89 112 136
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı (Scopus) 7,3 9,6 9,8 10,7 11,1
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı (Üniversite) 38 27 35 16 41
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,04 0,03 0,03 0,01
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi (Üniversite) 5.661.266,83 2.925.581,06 5.210.348,18 3.635.215,36 12.096.933,45
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı (Üniversite) 26 34 10 23
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı (Üniversite) 11 17 6 27 12
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) (Üniversite) 13 2
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) (Üniversite) 9 13
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 4,43 3,1 3,08 2,91
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 1,3 1,32 1,17 1,17
KG1067 Post-Doc yapan araştırmacı sayısı 4 3 3 42

 

YÖKİZK Kurumsal Göstergeleri
B. Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın 2018 2019 2020 2021 2022
B.1 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı 0,069 0,12 0,231 0,214 0.309
B.2 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı 0,302 0,318 0,412 0,403 0.45
B.3 En yüksek %10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı 128 173 216 259 338
B.4 Üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı 55,91% 61,51% 59,11% 64.69%
B.5.1 Başvurulan patent, faydalı model veya tasarım sayısı 23 31 14 15 21
B.5.2 Sonuçlanan patent, faydalı model veya tasarım sayısı 3 1 10 23
B.6 YÖK, TÜBA, TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı 1 0
B.7 YÖK 100/2000 Projesi doktora bursiyeri sayısı 83 48 46 45 *
B.8 YÖK-YUDAB bursiyeri sayısı 1 1 *
B.9 TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı 63 53 60 151 256
B.10 TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası destek programı sayısı 72 88 106 110 355
B.11 Ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ArGe niteliği taşıyan proje sayısı 33 48 43 45 55
B.12.1 Üniversitenin THE’ya göre dünya sıralaması 1001+ 1001+ 1001+ 1001+ 1201
B.12.2 Üniversitenin THE’ya göre bölgesel (Asya) sıralaması 351 401+ 401+ 401+ 501.02
B.12.3 Üniversitenin THE’ya göre ulusal sıralaması 17 13 12 12 20.004
B.12.4 Üniversitenin QS’e göre dünya sıralaması 0
B.12.5 Üniversitenin QS’e göre bölgesel (Asya) sıralaması 0
B.12.6 Üniversitenin QS’e göre ulusal sıralaması 0
B.12.7 Üniversitenin ARWU’ya göre dünya sıralaması 0
B.12.8 Üniversitenin ARWU’ya göre ulusal sıralaması 0
B.13 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) istihdam edilen doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısı 7 11 13 9
B.14.1 Üniversite laboratuvarlarında Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirme kapsamında sunulan hizmet sayısı 76 *
B.14.2 Üniversite laboratuvarlarında Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirme kapsamında sunulan hizmetlerden elde edilen gelir 12.573 *
B.15 Merkezi bütçe dışı öz gelir, döner sermaye, fon vb. gelirlerin yıllık bütçeye oranı 19,41% 16,3% 8,5% 11,17% 4.85%
B.16 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin kâr ya da zararının toplam ciroya oranı -6,68% -11,07% -14,26% 13,7% *
B.17.1 Ar-Ge’ye harcanan bütçe oranı 2,98% 3,9% 3,01% 3,32% 2.95%
B.17.2 Ar-Ge’ye harcanan yatırım bütçesi oranı 1,5% 1,58% 12,25% 6,76% 4.84%
B.18.1 Endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı 8 11 8 8 10
B.18.2 Endüstri ile ortak yürütülen projelerin toplam bütçesi 1.628.922 2.592.638 1.681.578 1.689.582 3661486.9
B.19 Yayın alımının bütçeye oranı 0,10% 0,04% 0,08% 0,35%  *
* YÖK İzleme Kriterleri 2022 raporunda bazı göstergeler kaldırılmıştır.
İdare Performans Programı Performans Göstergeleri *
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK 2018 2019 2020 2021 2022
1- Ar-ge’ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı 0,03 0 0,03 0,03
2- Ar-ge sonucu ortaya çıkan ürünlere ilişkin alınan patent sayısı 9 0 42 3
3- Ar-ge sonucu ticarileştirilen ürün sayısı 0 0 11 3
4- Araştırma merkezleri gelir miktarı 323.650.260,62 0 410.166.723 727.531.608
5- Araştırma merkezlerinin sanayi ile yaptığı proje sayısı 8 0 0 1
6- BAP kapsamında desteklenen araştırma projeleri sayısı 255 0 140 238
7- Öğretim elemanı başına düşen ar-ge proje sayısı 0,11 0 0,09 0,13
8- Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı 23 0 14 15
9- Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen ar-ge projesi sayısı 33 0 80 79
10- Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı 2813 0 842 842
* İdare Performans Programı Performans Göstergelerine ait gerçekleşen değerler 2 yıl sonra yayınlanan raporlarda yer almaktadır.

 

Stratejik Plan Performans Göstergeleri – İdare Faaliyet Raporu
A2. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ALANINI GÜÇLENDİRMEK VE BİLGİ
TRANSFERİNİ HIZLANDIRMAK
2019 2020 2021 2022
H2.1 Bilimsel araştırma projelerinin sayısını artırmak (0,35)
2.1.1 Öncelikli alanlarda desteklenen proje sayısı/desteklenen toplam proje sayısı 0,042 0,14 0,42 0,26
2.1.2 Kamu-Sanayi-Paydaş işbirliği ile yapılan proje sayısı 9 7 11 41
2.1.3 Ulusal Proje Sayısı/Toplam Öğretim üyesi sayısı 0,3 0,21 0,09 0,07
2.1.4 Çok disiplinli proje sayısı/toplam proje sayısı 0,065 0,17 0,11 0,59
2.1.5 Ulusal dış kaynaklarca desteklenen proje bütçesi/toplam AR-GE bütçesi 0,38 0,5 0,3 0,63
H2.2 OMÜ adresli makale, kitap, atıf, patent, faydalı model ve ticari ürün sayısını artırmak (0,25)
2.2.1 SCI, SCI-expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerdeki OMÜ adresli makale sayısı/toplam öğretim üyesi sayısı 0,56 0,72 0,76 0,8
2.2.2 SCI-Expanded, SSCI ve AHCI indekslerinde taranan dergilerde yer alan OMÜ adresli atıf sayısı/toplam öğretim üyesi sayısı 9,81 11,97 12,07 12,33
2.2.3 Patent/faydalı model/endüstriyel tasarım/ticari ürün sayısı 26 65 47 23
2.2.4 Proje (TÜBİTAK, BAP, SANTEZ vb.) ile desteklenen lisansüstü tez sayısı 161 282 210 178
2.2.5 Tamamlanan lisansüstü tez sayısı / lisansüstü tez hazırlanan birimde çalışan öğretim üyesi sayısı 0,61 0,32 1 4,33
H2.3 Bilimsel araştırma alt yapısını güçlendirmek (0,20)
2.3.1 Konu bazında kurulmuş faal enstitü sayısı 1 1 1 1
2.3.2 Akredite araştırma laboratuvarı sayısı 1 0 0 1
2.3.3 Araştırma projelerinin toplumsal etki puanı 32,36 32,39 46,06 46,05
H2.4 AR-GE faaliyetlerinden üretilen bilgiyi yaymak (0,20)
2.4.1 (Uluslararası bilimsel etkinliklere katılan akademik personel sayısı/toplam akademik personel sayısı) x100 0,24 8 10 0,27
2.4.2 Uluslararası düzeyde düzenlenen sergi/gösterim/bienal vb. faaliyetlere katılımcı sayısı 103 42 69 100
2.4.3 Üniversitemiz tarafından düzenlenen uluslararası kongre, sempozyum, konferans, seminer, panel sayısı 35 4 37 53
2.4.4 SCI-expanded, SSCI, AHCI dizinlerinde yer alan OMÜ adresli dergi sayısı 0 0 9 0
2.4.5 TTO’da yapılan toplam kontratlı ar-ge sayısı 7 0 12 12

 

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi
2020 2021 2022
1. Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği Boyutu
KG27 Doktora Mezun Sayısı 127 202 158
KG311 Bilimsel Yayın Sayısı 324 630 715
KG312 Atıf Sayısı 4078 7495 8001
KG313 Proje Sayısı 84 77 89
KG314 Proje Fon Tutarı 4364692 9272084.44 26132165.62
KG315 Ulusal ve Uluslararası Bilim Ödülü Sayısı (Son üç yıl) 1 4 3
2. Fikri Mülkiyet Havuzu Boyutu
KG317 Ulusal Patent Belge Sayısı 4 11 31
KG318 Ulusal Faydalı Model Belge Sayısı 3 4 4
KG319 Uluslararası Patent Başvuru Sayısı 9 17 25
KG320 Uluslararası Patent Belge Sayısı 1 0 0
3. İşbirliği ve Etkileşim Boyutu
KG321 Sanayi İşbirlikli Proje Sayısı 16 13 21
KG322 Sanayi İşbirlikli Proje Fon Tutarı 546897 505145.51 1468252.19
KG323 Uluslararası İşbirlikli Proje Sayısı 2 10 3
KG324 Uluslararası İşbirlikli Proje Fon Tutarı 242153 1725160.98 326850
KG325 Dolaşım Sayısı 18 117 72
KG326 TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı Öğrenci Sayısı 0 0 0
4. Ekonomik Katkı ve Ticarileşme Boyutu
KG327 Akademisyen Firma Sayısı 4 6 0
KG328 Öğrenci/Mezun Firma Sayısı 2 3 0
KG329 Akademisyen Firmalarının Net Satış Geliri 1756443.5 4284756.04 0
KG330 Öğrenci/Mezun Firmalarının Net Satış Geliri 0 1154544.02 0
KG331 Lisanslanan Patent ve Faydalı Model Sayısı 0 2 3
KG332 BiGG Firma Sayısı 5 5 7
KG1060 4004-4005 proje sayısı 1 3 3

YÖKAK Kurumsal Göstergeleri
Gösterge 2018 2019 2020 2021 2022
5- Toplumsal Katkı
1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı (Üniversite) 7 19 15 90 223
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati (Üniversite) 330 477 568 1.078 2.965
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı (Üniversite) 776 638 787 2.132 3.172

 

YÖKİZK Kurumsal Göstergeleri
D. Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk 2018 2019 2020 2021 2022
D.1 Üniversitenin yaptığı sosyal sorumluluk projesi sayısı 7 19 19 89 99
D.2 Sürekli Eğitim Merkezi ve Dil Merkezi tarafından verilen sertifika sayısı 331 71 52 1201
D.3 Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrenci ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı 74 6 7 102
D.4 Kamu kurumları ile birlikte yürütülen proje sayısı 9 7 19 14 *
D.5.1 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı 30 20 6 16 79
D.5.2 Üniversitenin engelsiz üniversite ödülü, engelsiz bayrak ödülü, engelsiz program nişanı ve engelli dostu ödülü sayısı 7 13 14 13
D.6.1 Üniversitenin sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı 1 8
D.6.2 Üniversitenin yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralaması 340 341 501 519 469
D.7 Üniversiteye kazandırılan bağış miktarı 3.659.313 306.848 1117502.24
D.8 Öğrenci başına yapılan harcama miktarı 4.752 5.821 3.400 15.908 *
D.9 Üniversitenin sağladığı eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı 2% 6,30% 5% 6,10% 6.41%
* YÖK İzleme Kriterleri 2022 raporunda bazı göstergeler kaldırılmıştır.
İdare Performans Programı Performans Göstergeleri *
Hayat Boyu Öğrenme 2018 2019 2020 2021 2022
1- Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı 30 0 4 23
2- Eğitim programlarına başvuran kişi sayısı 875 0 787 2.168
3- Mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı 2 0 6 46
4- Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı 331 0 331 2.132
5- Tamamlanan sosyal sorumluluk projeleri sayısı 19 0 53 18
6- Üniversitenin çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı 0 0 1 0
Tedavi Edici Sağlık
1- Ameliyat sayısı 28.591 0 26.977 35.350
2- Üniversite hastaneleri nitelikli yatak oranı 34 0 0,16 0,67
3- Üniversite hastaneleri yatak doluluk oranı 76 0 1 1
4- Yatan hasta sayısı 46.820 0 39.819 44.912
* İdare Performans Programı Performans Göstergelerine ait gerçekleşen değerler 2 yıl sonra yayınlanan raporlarda yer almaktadır.

 

Stratejik Plan Performans Göstergeleri – İdare Faaliyet Raporu
A3 Topluma Hizmette Niteliği Artırmak 2019 2020 2021 2022
H3.1 Paydaşlara ulusal ve uluslararası standartlarda ürün ve hizmet sunmak (0,30)
3.1.1 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinin Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları değerlendirme puanı 82,04 82,04 82 94,04
3.1.2 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinde hekim başına hasta sayısı 1.258 850 1111,44 1652
3.1.3 Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi’nde diş hekimi başına hasta sayısı (hasta sayısı /diş hekimi) 1.487,12 734,01 1068,69 1722
3.1.4 Verilen veteriner hizmeti sayısı / Verilmesi gereken toplam hizmet sayısı 0,99 0,91 0,95 0,99
3.1.5 Topluma sunulan sanatsal ürün/performans sayısı 16 19 13 21
H3.2. Üniversitemiz ürün ve hizmetlerinin kalitelerini belgelemek ve paydaşların memnuniyet düzeyini artırmak (0,35)
3.2.1 Kalite belgesi alınan süreç sayısı 19 19 19 20
3.2.2 Öğrenci memnuniyet düzeyi 79 79 30,01 77,53
3.2.3 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinde hasta memnuniyet düzeyi 78 81 77 86,8
3.2.4 Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi’nde hasta memnuniyet düzeyi 78 57,4 64 82
3.2.5 Sanatsal ürün/performanstan memnuniyet düzeyi 0
H3.3 Toplumsal sorunlara odaklanmak ve çözüme katkı sağlamak (0,35)
3.3.1 Sosyal sorunlarla ilgili farkındalık çalışması sayısı 170 125 90 210
3.3.2 OMÜ tarafından üretilen sosyal sorumluk projeleri sayısı 54 7 149 95
3.3.3 Halk sağlığı ile ilgili farkındalık çalışması sayısı 7 12 21 20
3.3.4 Toplumsal sorunlara odaklanmış kültürel ve sanatsal etkinlik sayısı 101 30 57 73
3.3.5 Toplumla doğrudan etkileşimle ilgili birimde görevli yetkin personel sayısı 772 2862 2895 2899