OMÜ Rektörlük İdari Birimler Kalite Koordinatörlüğü Atakum, Samsun TÜRKİYE
tr

Anket İzleme ve Raporlama

Anasayfa » Anket İzleme ve Raporlama

Üniversitemiz faaliyetlerinin iç ve dış paydaşlar üzerindeki algısının anlaşılabilmesi amacıyla memnuniyet ölçümleri yapılmakta, paydaş beklenti ve ihtiyaç analizine göre yılda bir kez “PP.5.2.PLN.0001 Anket Uygulama ve İzleme Planı” hazırlanmakta ve birimlerle paylaşılmaktadır. Anketlerin uygulanma yöntemleri (çevrimiçi, yüz yüze vb.), sorumlu birim, hedef kitle, anket uygulama ve raporlama dönemleri gidi hususlar Anket Uygulama ve İzleme Planında belirlenir ve bu plan doğrultusunda uygulamalar gerçekleşir.  Anket değerlendirme raporları ve ilgili anket eylem planları; “PP.5.3.PRS.0001 OMÜ Paydaş Geri Bildirim Yönetimi Prosedürü”nde yer alan “Çizelge 4.1. Memnuniyet Düzeyi Aralıklarına Göre Anket Değerlendirme Yaklaşımı”nda belirtilen değerlendirme aralıkları göz önüne alınarak hazırlanır.  Gerçekleştirilen her bir memnuniyet ölçme işlemleri sonucunda hazırlanan analiz ve değerlendirme sonuçları ile eylem planlarının ilerleme durumu (ÜNİKYS üzerinden anlık olarak takip edilir) rapor olarak üst yönetime sunulur.