OMÜ Rektörlük İdari Birimler Kalite Koordinatörlüğü Atakum, Samsun TÜRKİYE
tr

Eğitimde Revizyon Süreci

Anasayfa » Eğitimde Revizyon Süreci

OMÜ, 2021 yılında eğitim öğretim niteliğinin artırılması, programların alt yapılarının güçlendirilerek akreditasyona hazır hale getirilmesi ve eğitim öğretimde paydaş katkısının alınması amacıyla YÖKAK kalite ölçütlerine uyumlu revizyon yaklaşımından hareketle sürdürülebilir ve üst düzeyde sahiplenilmiş özgün bir model olan  “OMÜ Eğitimde Revizyon Kılavuzu”nu yayınlamıştır.

MODEL’de; “Programların tasarımı ve onayı, Öğrenci Kabulü ve Gelişimi, Öğrenci Merkezli Eğitim, Öğretme ve Değerlendirme, Öğrenme Kaynakları, Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi” olmak üzere YÖKAK kalite ölçütleriyle ilişkilendirilmiş 5 ana başlık altında 70 kriter belirlenmiştir. 2022 yılında Kalite Komisyonun görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanan “Eğitimde Revizyon İzleme ve Yönlendirme Kılavuzuna göre iş ve işlemlerin takibi ile kriterlerin uygunluk kontrolü Üniversitemiz Eğitim Komisyonu aracılığıyla yürütmektedir.

İlgili Dokümanlar:

Eğitimde Revizyon süreç takvimi aşağıda verilmiştir.