OMÜ Rektörlük İdari Birimler Kalite Koordinatörlüğü Atakum, Samsun TÜRKİYE
tr

Kalite Komisyonu Kurum İç Değerlendirme Raporu I. Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi

Kalite Komisyonu Kurum İç Değerlendirme Raporu I. Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kalite Komisyonu toplantısı 15.02.2023 Çarşamba günü saat 09:00’da, Rektörümüz Prof.Dr. Yavuz ÜNAL başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

Kurum İç Değerlendirme sürecinin ilk basamağı olan Birim İç Değerlendirme aşaması birimlerimiz tarafından tamamlanmış ve ikinci aşamaya geçilmiştir. Alt komisyon üyeleri tarafından iç değerlendirme takvimi doğrultusunda birim iç değerlendirme raporları incelenmiş ve değerlendirme süreci planlanmıştır.

Süreç tamamlandığında; 2022 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu yayına hazır hale getirilecek olup YÖKAK Kalite Ölçütleri – PUKÖ Çevrim Kartlarının tamamlanmasıyla KİDR Eylem Planının altyapısı oluşturulacaktır.