OMÜ Rektörlük İdari Birimler Kalite Koordinatörlüğü Atakum, Samsun TÜRKİYE
tr

Birim Faaliyetleri İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Birim Faaliyetleri İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Kurumsal Akreditasyon Ara Değerlendirme Programı kapsamında “Liderlik, Yönetişim ve Kalite, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Yaşama Katkı” başlıklarına ait alt ölçütlerin birimlerde izlenmesine yönelik Rektörlük Senato Toplantı Salonunda Rektör Prof.Dr. Yavuz ÜNAL başkanlığında “Birim Faaliyetleri İzleme ve Değerlendirme Toplantısı 21 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıda tüm akademik birim yöneticileri tarafından YÖKAK ölçütleri kapsamında hazırlanan Birim Faaliyetleri Raporları sunuldu.

Rektör Yardımcısı/Kalite Koordinatörlüğü Prof. Dr. Sevim ALIŞIR, tüm katılımcılara teşekkür ederek birimlerimizde kalite güvence sisteminin içselleştirilmesi ve yaygınlığının sağlanmasına ilişkin görüş önerilerin bildirilmesiyle toplantı sona erdi.