OMÜ Rektörlük İdari Birimler Kalite Koordinatörlüğü Atakum, Samsun TÜRKİYE
tr

Birim Endeks Komisyonları Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Birim Endeks Komisyonları Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Üniversitemizde ilerleme durumları önemle takip edilen “THE (The Higher Education)”, “GreenMetrics”, “Girişimci Yenilikçi Üniversite” ve “YÖK İzleme Kriterleri” endeksleri için 12 Temmuz 2023 tarihinde Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim ALIŞIR başkanlığında Birim Endeks Komisyonları Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim ALIŞIR araştırma üniversitesi için endekslerin önemine değindi. ÜNİKYS dokümanlar modülünden erişime açılan Ar-Ge ve Endeks Performans İzleme Kılavuzu tanıtıldı. Araştırma üniversitesi olmak için yapılan çalışmalardan ve Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü için hazırlanan web sayfasından bahsedildi.

“YÖK İzleme Kriterleri” endeksi için Prof.Dr. Kemal YILDIZLI; yıllara göre üniversitemizin izleme kriterlerindeki ilerleme durumundan bahsetti.
“Girişimci ve Yenilikçi Üniversite” endeksi için Doç.Dr. Ufuk KIRBAŞ; kriterlere ÜNİKYS üzerinden verilen hedeflere göre ilerleme durumlarının takip edildiğini ifade ederek sunumunu gerçekleştirdi.
“THE (The Higher Education)” endeksi için Öğr. Gör. Tolga ARSLAN; üniversitelerin uluslararası sıralamalardaki yerine ve parametrelerinin önemine değinerek geçerli kanıt belgelerinin kullanılmasını vurguladı.
“GreenMetrics” endeksi için Dr. Öğr. Üyesi Hülya AYKAÇ ÖZEN; Yeşil Üniversite çalışmalarını ve birimlere verilen yönetim görevleri için nasıl DİF açılacağını ifade etti.

Endeks Komisyon Sorumluları tarafından sunumlar gerçekleştirilerek birim endeks komisyonlarında yer alan görevlilere bilgilendirme yapıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim ALIŞIR, tüm katılımcılara teşekkür ederek birimlerimizde endeks verilerinin takip edilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin görüş önerilerini bildirilmesiyle toplantı sona erdi.