OMÜ Rektörlük İdari Birimler Kalite Koordinatörlüğü Atakum, Samsun TÜRKİYE
tr

Kalite Komisyonu Kurum İç Değerlendirme Raporu ve KİDR Eylem Planı Toplantısı Gerçekleştirildi

Kalite Komisyonu Kurum İç Değerlendirme Raporu ve KİDR Eylem Planı Toplantısı Gerçekleştirildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kalite Komisyonu toplantısı 19.04.2023 Çarşamba günü saat 09:00’da, Rektörümüz Prof. Dr. Yavuz ÜNAL başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

Kurum İç Değerlendirme sürecinin son basamağı olan Kurum İç Değerlendirme Raporu; Kalite Komisyonu alt grupları ve edit grubunun çalışmaları sonucunda nihai hale getirilmiş ve Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) sistemine yüklenerek raporlandırma işlemleri 14.04.2023 tarihinde tamamlanmıştır. Ayrıca, Kurum İç Değerlendirme Raporu sonucunda oluşturulan YÖKAK Kalite Ölçütleri-PUKÖ Çevrim Kartları web sayfamızda yayınlanmıştır.

Kurum İç Değerlendirme Raporu; ‘Liderlik, Yönetişim ve Kalite’, ‘Eğitim ve Öğretim’, ‘Araştırma ve Geliştirme’ ile ‘Toplumsal Katkı’ başlıklarına yönelik tespit edilen iyileştirmeye açık alanlar için sorumlu alt komisyon üyeleri tarafından KİDR Eylem Planı uygulama adımları belirlenmiştir. Toplantıda 2022 KİDR Eylem Planı nihai hale getirilmiş ve yayınlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.