OMÜ Rektörlük İdari Birimler Kalite Koordinatörlüğü Atakum, Samsun TÜRKİYE
tr

Yükseköğretimin Kalite Odaklı Değişen Gündemi ve Akreditasyon Süreci

16.03.2020
2.581
Yükseköğretimin Kalite Odaklı Değişen Gündemi ve Akreditasyon Süreci

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kalite Koordinatörlüğü tarafından Yükseköğretimde kalite çalışmalarına yön verecek ve ilerleme sağlayacak kalite güvence sistemi bilgilendirme toplantısı misafir konuşmacıların katılımıyla yapıldı. Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Prof. Dr. Mehmet Kuran, OMÜ’nün akademik ve idari yöneticileriyle birim personeli katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan “Kalite odaklı politikamız gereği sürdürdüğümüz çalışmaların bir örneği olan ve yükseköğretimde kalite anlamında yeni eğilimleri ve akreditasyon boyutunu konuşacağımız bu toplantıya hoş geldiniz. OMÜ’nün yapmış olduğu her işi, üretmiş olduğu her ürünü, sunmuş olduğu her hizmetin kalitesinden sorumlu olduğunun bilincinde olduğu bir üniversite olduğunu düşünüyoruz. Kalitenin başlanıp hiçbir zaman bitmeyen bir yolculuk olduğunu da biliyoruz. Katkılarınızdan ötürü hepinize teşekkür ediyorum.” dedi. Misafir konuşmacı Ankara Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü aynı zamanda Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Sınağ “Yükseköğretimin Kalite Odaklı Değişen Gündemi / Ankara Üniversitesi Örneği” adlı sunumunu gerçekleştirdi.

“Yükseköğretimde değişen dünya düzenine adapte olmalıyız”

Sınağ, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin kaliteyle ilgili çalışmaları yerinde gördüğünü, kalite sürecinin izlenildiği yazılımı son derece etkileyici bulduğunu söyledi. Bu nedenle Üniversite yönetimini kutlayan Ali Sınağ sözlerini şöyle sürdürdü: “Yükseköğretimde rekabet oluştu. 208 Üniversite var ve her biri birbirinin aynısı değil. Burada çok önemli bir parametre var vizyon ve misyonların farklı oluşudur. Üniversiteler arasında çok büyük farklar oluşuyor. Bunun başında Üniversitelerin artık araştırma, eğitim, topluma hizmet gibi operasyonel süreçlerin hepsinde çıktı odaklı bir yaklaşım yer aldığını görüyoruz. Buna yükseköğretimde değişen dünya düzeni diyebiliriz. Yükseköğretimimin değişen gündeminde artık mezun olan öğrencinin işe ne kadar kısa sürede girdiği, mezunun kurumla ilişkileri, araştırma çıktısı olarak baktığınızda akademisyenimizin yaptığı araştırmanın sonuçlarının ne kadar yüksek etki değeri olan bir dergide yayınlandığı var. Artık makale yazmanın ötesinde ürün odaklı üniversitelerin laboratuvarlarında yapılan ürüne dönük olarak kurgulanması bunların hepsi çıktı odaklıdır. Değişen Yükseköğretim anlayışına adapte olmamız gerekiyor. Kalite yaklaşımında kuruma aidiyet çok önemli bir noktadır. Yükseköğretimde kalite güvence sistemi, bütün süreçlerde kurumun izlemesi ve iyileştirmesini esas alır. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının tüm geri bildirim raporlarının verilerine her yıl periyodik olarak yayınladığı yokak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.” şeklinde konuştu. Sınağ, sunumunun devamında “Ankara Üniversitesinde kalite süreç yönetimi, Kurum içi ve Kurumsal dış değerlendirme, birim özdeğerlendirme süreci konuları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ardından SABAK Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Afsun Ezel Esatoğlu “Kalite Süreçlerinde Akreditasyon Kuruluşları / Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) Örneği” adlı sunumunu gerçekleştirdi.

“Akreditasyon bir araçtır, kalite iyileştirme ise amaçtır”

Sunumda Esatoğlu “Eğitim Akreditasyonu, sunduğu hizmet ve operasyonların geçerli standartlara uygun olup olmadığını bir tür kalite güvence süreci ile belirleyerek, bir eğitim kurumu veya programına dış bir ajans tarafından verilen akreditasyondur. Akreditasyon sadece kalite güvencesini elde etmek için bir amaç değil aynı zamanda çağdaş eğitimi yakalama ve korumada gerekli değişimleri belirlemekte yararlanılabilecek bir araçtır. SABAK’ın temel amacı, farklı disiplinlerdeki sağlık eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’de sağlık bilimleri eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi katkıda bulunmaktır. Böylece, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirilerek toplumun refahının ileri götürülmesi hedeflenmektedir.” dedi. Esatoğlu, sunumun devamında Türkiye’deki akredite program verileri hakkında genel tabloyu ve SABAK’ın değerlendirme çalışmaları hakkında bildi verdi. Sunumların ardından misafir konuşmacılar katılımcıların sorularını değerlendirdi. Toplantı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran misafir konuşmacılar Prof. Dr. Afsun Ezel Esatoğlu, Prof. Dr. Ali Sınağ’a fidan sertifikası takdimiyle sona erdi.
Sunum Dokümanları;